Usługi ochroniarskie a temat imprez masowych

W Polsce obowiązuje ustawa o organizacji imprez masowych, która nakłada na organizatorów szereg istotnych obowiązków. Do najważniejszych należy zapewnienie wszystkim uczestnikom wydarzeń kulturalnych czy sportowych odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. To odbywa się na gruncie działań agencji ochrony, z jakimi trzeba w tym zakresie nawiązać współpracę. Zdecydowana większość takich podmiotów obecnych na krajowym rynku pracuje także przy imprezach. Nie da się ukryć, że zaliczają się one do najpoważniejszych źródeł dochodu dla firm ochroniarskich. Zwłaszcza wtedy, kiedy skala wydarzeń jest spora, a budżety znaczne. Pracownik ochrony musi być solidny i odpowiedzialny Kluczowym zadaniem agencji ochrony jest skierowanie na miejsce imprezy odpowiedniej liczby agentów, których zadaniem jest na przykład weryfikacja osób wchodzących na teren danego wydarzenia. W tym momencie należy podkreślić znaczenie uważnego sprawdzania na przykład pakunków, z jakimi goście wchodzą na teren placu, hali czy stadionu. Przepisy dość jasno regulują, czego nie wolno wnosić. Są to wszelkie przedmioty potencjalnie niebezpieczne, w tym również butelki szklane oraz puszki aluminiowe.

Uczestnicy powinni wcześniej zapoznać się ze wskazówkami, aby nie napotkać problemów w tym zakresie. Od należytego wykonywania obowiązków przez pracowników ochrony zależy sporo. W praktyce jednak kontrola na przykład torebek, plecaków czy kieszeni jest dość powierzchowna i w gruncie rzeczy, jeśli tylko pojawi się taka wola, pewne niebezpieczne przedmioty mogą zostać wniesione na teren wydarzenia. Fakt, że jak dotąd sytuacje naprawdę groźne należą do zdecydowanej rzadkości wynika głównie z tego, że brakuje ludzi skłonnych do ich stwarzania. Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że na ochronie ciąży w tym zakresie naprawdę duża odpowiedzialność. Oby nigdy nie była ona poddawana rzeczywistej próbie. Bezpośrednie ingerowanie w sytuacje niebezpieczne Poza tym agenci ochrony są rozsiani na terenie imprezy i mają czuwać nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych. Osoby stwarzające zagrożenie i awanturujące się mogą być przez ochronę wyprowadzone z terenu imprezy, co czasami ma miejsce. Sama obecność umundurowanych pracowników zabezpieczenia ma także znaczenie prewencyjne i powstrzymuje przynajmniej część ludzi przed podejmowaniem niezgodnych z normami działań. Oprócz tego na imprezie mogą znajdować się ochroniarze incognito, których rola również jest istotna i czasami zaważa na bezpieczeństwie.