Uczelnia publiczna czy prywatna – która lepiej przygotuje studenta?

Przyszły student wybiera kierunek wedle różnych kryteriów i można na ten temat długo mówić oraz pisać. Przede wszystkim należy mieć na uwadze kwestie związane z preferencjami kandydatów na studia. Każdy bowiem może zdecydować się na ten kierunek, jaki da realne szansę na jego ukończenie i pozyskanie konkretnych, pożądanych umiejętności. Pod tym kątem opcji jest cała masa i należy podchodzić do tematu w sposób rozważny. Jednakże dziedzina studiowania to tylko i aż jedna sprawa. Warto mieć także założenia odnośnie tego, jakie uczelnie wchodzą w grę. Podstawowy wybór w tym zakresie sprowadza się do szkół wyższych prywatnych lub publicznych. Uczelniami publicznymi są w Polsce przede wszystkim uniwersytety, choć istnieją także placówki określane mianem właśnie „szkół wyższych”. Nie mają one statusu uniwersyteckiego, ale mają prawo nadawania tytułów licencjata, a czasami także magistra. Oprócz tego warto wskazać akademie – kiedyś było ich sporo, obecnie w zasadzie zanikają, ponieważ zgodnie z unijnymi normami określenie to ma być zastąpione terminem „uniwersytet”, wskutek czego wiele dotychczasowych akademii zmieniło dziś ten człon w swoich nazwach na jeszcze szlachetniejszy i bardziej prestiżowy. Różna organizacja szkół Fakt, że szkoła wyższa posiada status publicznej nie oznacza automatycznie, że kształci lepiej.

Nie ma tu żadnej zasady. Można bowiem znaleźć prywatne placówki, jakie rozwijają się bardzo dynamicznie i mają studentom sporo do zaoferowania. Oczywiście stworzenie takiej szkoły wymaga zawsze odpowiednich nakładów finansowych. Nie mając ich, nie ma szansy na wykreowanie ośrodka o dużym potencjale. Najbardziej prestiżowe i najlepiej oceniane prywatne uczelnie zwykle posiadają zawężone specjalizacje. Koncentrują się przykładowo na zagadnieniach informatycznych i technicznych czy też naukach społecznych. Pytanie kluczowe, jakie zadają sobie przyszli żacy wiąże się z jakością kształcenia. Który typ uczelni to pewniejszy wybór – państwowa czy prywatna? Jeśli danego studenta interesują studia dzienne, to publiczna uczelnia pozwala uczyć się bez opłacania czesnego. Przy dobrych wynikach w nauce pojawia się nawet szansa na uzyskanie systematycznego stypendium naukowego. Jeśli chcemy uczyć się zaocznie, to wybór nie jest już tak oczywisty, bo za weekendowe studia trzeba zapłacić również na uczelni publicznej. Ogólnie przy podejmowaniu decyzji opłaca się kierować aktualnymi rankingami oraz zestawieniami szkół wyższych.